Parafia rzymsko-katolicka w Wyszoborze  powstała w 1985 i podlegały jej kościoły filialne w Dąbiu i Rotnowie. 

Pierwszym proboszczem tej parafii został ks. Kazimierz  Sałternik. 

Kościół parafialny w Wyszoborze usytuowany jest przy drodze Gryfice - Resko, w odległości 9 km od Gryfic. 


Historia tego kościoła do czasów wyzwolenia 

Nierozerwalnie związana jest z dziejami  rycerskiego rodu Ostenów.

Osadnicy niemieccy - rycerstwo, mieszczanie, chłopi -na Pomorzu Zachodnim pojawili się w XII   XIV w.

 

Procesy kolonizacyjne zmieniły ustrój polityczny,  społeczny i Gospodarczy oraz ukształtowały nowy krajobraz kulturowy.

W 1219 r. Egehard de Osten (nazwisko pochodzi od rzeki 

Oste w północnej części Niemiec dopływu Elby), 

wraz z czwórką swoich braci został mianowany przedstawicielem księcia Erharda II z Bremy na teren Pomorza.

  
W 1248 Fryderyk von Osten osiadł na zamku w Dąbiu  Łob. (Waldenburg), a Henryk von Osten w Płotach  (Plathe).  
Oni i ich następcy otrzymali w roku 1363 wyżej wymienione miejscowości 

oraz okoliczne wsie w lenno wieczyste.

Zamek w Dąbiu położony w lasach, nad jeziorem  posiadał doskonałe warunki obronne,  a poza tym otoczony był potężnym murem. 

 

Około 1400 roku posiadłości Ostenów   Dąbie i  Płoty stały się areną starć pomiędzy różnymi  wasalami. 

Przez prawie pół wieku trwały walki pomiędzy Ostenami, a sąsiadami. Dopiero Dinnies Osten w  1448 r. przywrócił świetność rodowi. Porozumiał się ze swoim bratem Weidigiem w sprawie podziału dóbr. Utworzyły się dwie linie rodu Ostenów. Pierwsza miała siedzibę w Płotach, a druga w  Dąbiu  ze wsiami: Gostyń (Justin), Badkowo  (Bandekow), Kocierz (Kotzer), Modlimowo  (Mudolelmow), Wicimice (Witzmitz), Wyszobór (Wisbu), Natolewice (Natelfitz), Pniewo (Pinnow), Stołąż (Stölitz), Gardomino (Kardemin), Porąbka (Rübenhogen), Rzesznikowo (Resełkow), Iglice (Geiglitz), Raduń i część Kiełpina. 

 
      Wyszobór ukazał się po raz pierwszy w  zapisach historycznych w roku 1370, już wówczas 

udokumentowany jako posiadłość rodu von der Osten.  
       Pierwszym bezpośrednim przodkiem, który  na stałe osiadł w Wyszoborze, był Otto Friedrich von der Osten. 
Wraz z żoną Barbarą ufundował on ambonę do  miejscowego kościoła. 
      Na skutek licznych wojen majątek Wyszoboru nie przedstawiał dużej 

wartości, ale kolejni  właściciele majątku starali się przywrócić jego świetność. Na przełomie XIX/XX w. Wyszobór należał do 

najlepiej prosperujących majątków ziemskich. 
     Dzięki członkom rodu von der Osten kościół  jest pięknym zabytkiem architektury   i  świadectwem minionych czasów. Świadczą o tym liczne inskrypcje na malowidłach   i witrażach, a także herby rodu, powtarzające się na obiektach kościoła. 
          
       Kościół postawiony jest na planie prostokąta, ma pokryty czerwoną 

dachówką dach i pobielone ściany, częściowo zbudowane z kamienia, a  częściowo z muru.

 

Jak podaje niemieckie wydawnictwo o zabytkach regionu 

szczecińskiego z 1910 r.   kościół zbudowany był z głazów 
narzutowych już w X wieku, być może przez przodków  rodu von der Osten. Nie jest to pewne, gdyż w źródłach  do przytoczonej wcześniej historii rodu, znalazła się  wzmianka o tym, ale data budowy kościoła jest  późniejsza o pięć wieków.
 
Wiadomo natomiast na pewno, że wieża pochodzi z XVII 

wieku, a kościół został odnowiony i poszerzony od strony 
południowo – wschodniej w 1907 r. (dzięki Weidigowi von der Osten). 
          Po wyzwoleniu tych ziem przez polskie wojsko, do 

Wyszoboru zaczęli przybywać osadnicy .Jednym z  pierwszych  był pan Szewłoga, który pamięta okres powojenny. We wsi zostało wielu Niemców ,ale stosunki z nimi  układały   się pomyślnie. Nabożeństwa  dla Niemców prowadził w swoim domu kościelny Bergman. 

Ostatni transport Niemców był w 1956 roku. Wszyscy musieli pracować w miejscowym majątku. 
           W kościele dokonano wielu zmian. Przesunięto  nieco do tyłu ołtarz, zlikwidowano balaski i bramkę  przed ołtarzem. Zlikwidowano galerię boczną (1946),  umieszczoną po prawej stronie ołtarza. Członkowie  rodziny Ostenów 
wchodzili na nią bezpośrednio z zewnątrz przez drzwi 

umieszczone w dzisiejszym oknie z witrażem  przedstawiającym m.in. św. Stanisława  Kostkę 2006; (po stronie lewej od ołtarza). Wiodły do nich wysokie, kamienne schody, przylegające do  zewnętrznej ściany kościoła.  
          Kościół został poświęcony i przeznaczony na  nabożeństwa dla katolików w 1947 roku. Dokonał tego  ówczesny ksiądz proboszcz z Płot na uroczystej Mszy  Świętej, uświetnionej przyjazdem wojskowej orkiestry  dętej. 

Jeszcze do lat 60 msze św. odprawiane były tylko raz  w miesiącu. Dopiero, kiedy przyłączono kościół do parafii w  Wicimicach, sytuacja ta uległa zmianie.  Proboszczem był ks. Stefan Baraniak, który po raz  pierwszy odmalował ściany kościoła. 
Do parafii w Wicimicach kościół włączony był aż do roku  1985. W 1987 roku proboszczem został ks. Kazimierz Sałternik i zaraz rozpoczął budowę plebani, kontynuował 
ks. Józef Pindel i dzisiaj kontynuuje wykończenie wnętrz obecny proboszcz ks. Ryszard Raczkiewicz.  

 

 

PONIŻEJ PRZEDWOJENNA WIDOKÓWKA Z WYSZOBORU

PONIŻEJ POMNIK BOHATERÓW Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NA CMENTARZU W WYSZOBORZE

 Wyszobór (German: Wisbu) is a village in the administrative district of Gmina Płoty, within Gryfice County. West Pomeranian Voivodeship, in north-western Poland. It lies approximately 10 kilometres (6 mil) north-east of Płoty, 9 km (6 mil) east of Gryfice, and 72 km (45 mil) north-east of the regional capital Szczecin.

    Before 1945 the area was part of Germany. For the history of the region, see History of Pomerania. (źródło: Wikipedia)

 

 

OD 2014 ROKU STRONĘ ODWIEDZIŁO:

OKAZJA DO SPOWIEDZI

PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

MSZE ŚW.

 

 

WYSZOBÓR

  

 NIEDZIELA -

 

godz. 08:30 i 13:00

 

Poniedziałek - 9:00

                   

Środa - 17:00

 

czwartek -  9:00

 

Piątek   - 17:00

 

SOBOTA - 17:00

          

DĄBIE 

            

 NIEDZIELA - 10:00

 

         

ROTNOWO 

  

NIEDZIELA - 11:30