DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ MSZE ŚW.????

 

"Modlitwa za żywych i zmarłych" jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas - pojmowany jako coś co ogranicza - nie istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać się u Boga za innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. 

Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru dobra i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostateczności dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji- do potępienia. 

I w jednym, i w drugim przypadku modlitwa za zmarłych nie znajdowałaby usprawiedliwienia: zbawionym nie jest potrzebna, potępionym zaś nie mogłaby już pomóc. Lecz dusza człowieka może dojść do jeszcze jednego stanu, którym jest czyściec. Jest to miejsce w którym człowiek ma możliwość odpokutowania za grzechy już odpuszczone i oczyszczenie się z wad, I jedynie wiara w możliwość tego pośmiertnego oczyszczenia uzasadnia praktykę modlitwy za zmarłych. Nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przyśpieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia. 

Przykładem tej praktyki i jej pochwała daje nam Księga Machabejska, która to wyraża akceptacje poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o modlitwę i złożenie ofiary przebłagalnej za zabitych

"Aby zostali uwolnieni od grzechu" 
(2 Mch 12,45)

 

 

od 15 lutego 2019 do 31 grudnia 2020

 

Data

Godz

W kościele

W intencji

Pi 15/02/2019

16:15

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (19 greg.)

Pi 15/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynno błagalna Anny z prośbą do Pana Boga o pomoc w pewnej sprawie.

So 16/02/2019

16:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (20 greg.)

So 16/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisława Kozak (24 r. śm.); Andrzej Kozak

Ni 17/02/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Helena Jęsiak (z racji urodzin)

Ni 17/02/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Bogdan Pich (1 r. śm.); Michał, Rozalia, Jan Pich.

Ni 17/02/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Jadwiga Kwiecińska (3 r. śm.); Jan Kwieciński

Ni 17/02/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Katarzyna Sadlak (19 r. śm.); Władysław i Zbigniew Sadlak, oraz za Mariannę i Władysław Śliwka

Ni 17/02/2019

13:50

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska

Po 18/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (22 greg.)

Wt 19/02/2019

23:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (23 greg.)

Śr 20/02/2019

16:15

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (24 greg.)

Śr 20/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Henryk Gałęzewski (10 dzień po śmierci)

Cz 21/02/2019

08:15

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (25 greg.)

Cz 21/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji zmarłych z rodz. Leskich i Kucharczyków

Pi 22/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (26 greg.)

So 23/02/2019

16:10

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (27 greg.)

So 23/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisława Kozak (24 r. śm.); Andrzej Kozak

Ni 24/02/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Wiktor i Maria Dziechcierewicz (msza św. od córki Janiny)

Ni 24/02/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Teresa Przybysławska (15 r. śm.)

Ni 24/02/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Roman i Czesław Wójcik.

Ni 24/02/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Aleksandra (10 r. śm.) i Wladysław (15 r. śm.) Borkowscy, Józef Michnicz

Ni 24/02/2019

13:50

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (28 greg.)

Po 25/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (29 greg.)

Wt 26/02/2019

00:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ludwika Zaleska (30 greg.)

Śr 27/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 28/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 01/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Henryk Gałęzewski (20 dzień po śmierci)

So 02/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Helena, Władysław, Wacław, Stanisław i Ryszard.

Ni 03/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Kazimierz i Zofia Bubik (od Edwarda z rodziną)

Ni 03/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia z okazji 90 rocznicy urodzin Józefa Przybysławskiego.

Ni 03/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Tadeusz Janiec; oraz za wszystkich zmarłych z rodz. Janiec i Lesiakowskich

Ni 03/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek (1 r. śm.)

Po 04/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Kazimiera Ciężka (33 r. śm.); Zofia, Antoni, Konrad.

Śr 06/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Piotr Neyman, Eleonora Niełacna, Józef Michnicz

Cz 07/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Adam i Jadwiga Kowalewscy, oraz w intencji zmarłych z rodz. Kowalewskich

Pi 08/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stefan Michnicz (13 r. śm.)

So 09/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Aniela Kałużna (13 r. śm.); Jan i Eugeniusz Kałużni.

Ni 10/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Mieczysław Jadacki (30 r. śm.), Wiktoria i Adam Jadaccy; Wiktor i Karolina Michnicz.

Ni 10/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Józef Szpak (12 r. śm)

Ni 10/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Józef i Feliksa Lesiakowscy

Ni 10/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stefan Jucha (3 r. śm.); Maria i Bernard Jucha.

Po 11/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 13/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Sabina Szymańska (11 r. śm.), Jan i Grażyna Kopeć

Cz 14/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 14/03/2019

17:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

DROGA KRZYŻOWA

Pi 15/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Henryk Gałęzewski (30 dzień po pogrzebie)

So 16/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Józef, Karolina, Stefan, Władysław, Mikołaj

Ni 17/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Mikołaj (9 r. śm.) i Maria Kruk

Ni 17/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

za dusze zmarłych z rodz. Patek i Stężała

Ni 17/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Józef i Józefa Prymak; Józef i Feliksa Kisztelińscy.

Ni 17/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Józef Michnicz, Karolina i Wiktor, Krystyna i Eleonora; Katarzyna i Jan Jusystowscy

Cz 21/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 21/03/2019

17:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

DROGA KRZYŻOWA

Pi 22/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 23/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Henryk Salwowski (16 r. śm.); Antoni i Marianna Rachubińscy; Eugeniusz i Czesława Salwowscy.

Ni 24/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Andrzej Kozak (21 r. śm.), Stanisława Kozak

Ni 24/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Janina Łączyńska, Roman Łączyński, Karolina Romanowicz

Ni 24/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Helena Kożuch (1 r. śm.) i Bolesław Kożuch

Ni 24/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Marianna Buba, Józefa; Michał Szadkowski, Bubik Zofia i Kazimierz; Jadwiga i Stanisław Maciuch

Po 25/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 27/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Państwa Pauliny i Jerzego z racji 49 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa o Boże błogosławieństwo i potrzebne łąski Boże, szczegółnie o łaskę zdrowia.

Cz 28/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 28/03/2019

17:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

DROGA KRZYŻOWA

Pi 29/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 30/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria, Adam, Kazimierz i Tekla z rodz. Bidów

Ni 31/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Daniel Rodak (9 r. śm.)

Ni 31/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Weronika i Józef Lecyk

Ni 31/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Czesław Janiec (6 r. śm); Zofia i Tadeusz Janiec.

Ni 31/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Andrzej Kozak (21 r. śm.); Stanisława Kozak

Po 01/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 03/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji ks. proboszcza w dniu imienin: o łaskę zdrowia i potrzebne łaski Boże (msza św. od przyjaciół)

Cz 04/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 04/04/2019

17:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

DROGA KRZYŻOWA

Pi 05/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 06/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji ks proboszcza z racji imienin (od chórzystów)

Ni 07/04/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Genowefa Grajek 40 r. śm.; Jan Grajek (36 r. śm.); Zofia Grajek (1 r. śm.)

Ni 07/04/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 07/04/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Jana, Friede, Jana Bobkiewicz; Jadwigę, Bolesława,Bogdana, Zdzisława, Stanisława z rodz. Has; oraz Wiktora Jaremko (3 r. śm.)

Ni 07/04/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Karolina Michnicz (44 r. śm.); Wiktor, Józef, Eleonora; Katarzyna Jurystowska.

Po 08/04/2019

16:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Po 08/04/2019

17:15

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk, Bernard Kiszteliński

Po 08/04/2019

18:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria i Wiktor Dziechcierewicz, oraz w intencji zmarłych z rodz. Łotarewicz

Wt 09/04/2019

16:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Wt 09/04/2019

17:15

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla Rodziny Państwa Piętal

Wt 09/04/2019

18:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Janina, Jan, Janina Sioła

Śr 10/04/2019

16:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

 

Śr 10/04/2019

17:15

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

,,

Śr 10/04/2019

18:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Janina Sioła (4 r. śm.); Monika i Zdzisław Kruk; Janina i Jan Sioła

Cz 11/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 11/04/2019

17:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

DROGA KRZYŻOWA

Pi 12/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 13/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 14/04/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria, Mikołaj i Bronisław Tkacz

Ni 14/04/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 14/04/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

o Boże błogosławieństwo w Rodzinie Kania

Ni 14/04/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Feliks Kowalewski (7 r. śm.), Antonina, Henryk, Piotr, Kamil, Jadwiga

Po 15/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 17/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Zofia Zawiślak (27 r. śm.); Jan i Stanisław

Cz 18/04/2019

18:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Ks. Proboszcza jako dziękczyninie za dar Kapłaństwa, z prośbą o dalsze Boe błogosławieństwo (msza św. od przyjaciół)

Pi 19/04/2019

18:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

So 20/04/2019

18:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Herta, Jan, Ryszard, Jan Gucwa; Jan i Emilia Szymańscy.

Ni 21/04/2019

06:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek, oraz w intencji Zygmunta i Stanisławy Stolarek

Ni 21/04/2019

07:30

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

z racji 89 urodzin Zofii Kupińskiej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże, szczególnie o łaskę zdrowia.

Ni 21/04/2019

09:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Weronika i Kazimierz Telegow

Ni 21/04/2019

10:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Zosi Kałużnej i jej rodziców, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże z racji chrztu św.

Po 22/04/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Władysław i Maria Jędrzejczyk; Stanisława, Dariusz, Feliks Janczak.

Po 22/04/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Edward Kania, Czesław i Stefania Załóg

Po 22/04/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Henryk Konopko (1 r. śm.)

Śr 24/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Izydor Ciężki (33 r. śm.); oraz za zmarłych z rodz. Ciężkich

Cz 25/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 26/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Józef Tchórz (20 r. śm.), Zofia Tchórz.

So 27/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Romana Mielniczuk (3 r. śm.), oraz za zmarłych z rodz. Mielniczuk.

Ni 28/04/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

 

Ni 28/04/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Maria i Wiktor Dziechcierewicz

Ni 28/04/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk (1 r. śm.); Bernard Kiszteliński.

Ni 28/04/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji zmarłych z rodz. Słomów i Kępczyńskich.

Śr 01/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 02/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 03/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Felicjan Sokołowski (21 r. śm.); Stanisława Sokołowska (2 r. śm.)

Pi 03/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Józef Tchórz (20 r. śm.), Zofia Tchórz

Pi 03/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Julian Kożuch (10 r. śm.); Gabriela i Stanisław; Helena i Bolesław

Pi 03/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Herta Gucwa (4 r. śm.)

So 04/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 05/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Ryszard Skoczylas (40 r. śm.), Stanisław Skoczylas

Ni 05/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Stanisława Siwiec, Emilian Siwiec

Ni 05/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stanisław Sosiński (z racji imienin)

Ni 05/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław Witkowski; (z racji imienin),oraz o łaskę zdrowia dla Krzysztofa Witkowskiego

Po 06/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 08/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław i Krystyna Oktaba

Cz 09/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 10/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

O zdrowie i potrzebne łaski Boże dla Darii z okazji 10 urodzin, oraz o łaskę zdrowia dla jej mamy i całej rodziny.

So 11/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Konrad Plichta (11 r. śm.); Zofia Ciężka

Ni 12/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Zofia i Kazimierz Bubik (od Edwarda z rodziną)

Ni 12/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 12/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Maria i Władysław Jęrzejczyk; Zofia i Tadeusz Kożuch; Stefan Rusek

Ni 12/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Wiktor Michnicz (32 r. śm.); Karolina Michnicz; Józef i Eleonora Niełacni.

Po 13/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 15/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 16/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 17/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 18/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Krystyna Oktaba (msza św. od Magdaleny i Piotra Lewandowskich z Dobrego)

Ni 19/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Czesław Raginia (14 r. śm.); Zofia Felicjan, Stanisław; oraz za zmarłych z rodz. Ziemskich

Ni 19/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 19/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Rozalia, Franciszek, Franciszka, Klimek, Stanisaw, Maria z rodz.Grabowieckich.

Ni 19/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji zmarłych z rodz. Skrzypczyk i Karońskich (od Danuty i Andrzeja)

Po 20/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 22/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 23/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 24/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jadwiga Nowicka, Adam, oraz za zmarłych z rodz. Kowalewskich

So 25/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław Drozdowski (19 r. śm.)

Ni 26/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Wacław Skoczylas (6 r. śm.)

Ni 26/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Krystyna Nowosad (z okazi dnia matki) (od córek z rodzinami)

Ni 26/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Władysława i Zenon Monczyńscy

Ni 26/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp.  Antonina Wójcik, Stanisław Drozdowski.

Po 27/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 29/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 30/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 31/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 01/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 02/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria, Bogumił, Ryszard z rodz Kokorzyckich; śp. Teresa Przybysławska, oraz w intencji zmarłych z rodz. Rodzaj.

Ni 02/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Mateusza i Małgorzaty, a także o potrzebne łaski Boże dla ich syna Antosia

Ni 02/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stefania i Edward Banaś; Piotr i Apolonia Szala

Ni 02/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Edward i Andrzej Smolińscy; Tadeusz i Marianna Król; Wiktor i Maria Dziechcierewicz

Po 03/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 05/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 06/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 07/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 08/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Janina, Jan, Janina Sioła

Ni 09/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Gabrieli i Adriana Spaczyńskich.

Ni 09/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Marian Lipiak (26 r. śm.); Maria, Edward, Jan, Antoni.

Ni 09/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Msza św. dziękczynna w intencji Olgi Grycmacher z okazji 7 urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla niej, dla jej rodziców i rodzeństwa

Ni 09/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Andrzej Bywalski (10 r. śm.); Anna i Kazimierz Bywalscy

Po 10/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 12/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 13/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 14/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 15/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 16/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stefan i Karolina Hnat; Maria i Mikołaj Tkacz

Ni 16/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Jolanta Wójciak, Andrzej i Bolesław Patek

Ni 16/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Czesława i Henryk Bujarowicz, oraz wszystkich zmaarłych z rodziny.

Ni 16/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Adela Wypiorczyk (25 r. śm.)

Po 17/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 19/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Krzysztof Plech (7 r. śm.); Marianna i Jan Plech.

Cz 20/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

 

 

Cz 20/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Cz 20/06/2019

11:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Jan Fornal i Stefan Rusek

Cz 20/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji wszystkich Parafian

Pi 21/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 22/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Natalii i Karola na nowej drodze życia - dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich.

Ni 23/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji zmarłych z rodziny Skoczylasów i Zygmuntów

Ni 23/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 23/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk (z okazji 32 urodzin); Barnard Kiszteliński.

Ni 23/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jan Guzowski, Ryszard, Czesław, Stefan, Henryk Konopko, Irena Wierzbicka

 

Po 24/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jan, Aniela, Piotr Michnicz; Władysław i Franciszka Bartoszewicz; Różyło Anna, Supron Anna.

Śr 26/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 27/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 28/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Zdzisław Semczuk

So 29/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 30/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Halina Urbańska; Jadwiga Maciuch

Ni 30/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Ludwika Zaleska (z racji urodzin)

Ni 30/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Tadeusz Janiec (6 r. śm.), Anna Janiec

Ni 30/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Bogusława Polakowska (15r. śm), Józef Polakowski (17 r. śm.)

Po 01/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 03/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. TADEUSZ NOGAJ (7 r. śm.); Kazimiera, Marian Nogaj, Grażyna

Cz 04/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 05/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 06/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Zofia Ciężka (2 r. śm.); Antoni i Kazimiera Ciężcy

Ni 07/07/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Marta Zawiślak z d. Cięszka (17 r. śm.)[msza św. od mamy i brata]

Ni 07/07/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 07/07/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stefan Rusek (12 r. śm.);Wiktoria i Józef Rusek

Ni 07/07/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji rocznicy zawarcia sakr. małżeństwa Elżbiety i Zbigniewa Krakowskich

Po 08/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 10/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 11/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jan Gudowicz (4 r. śm.)

Pi 12/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Zofia Tchórz (8 r. śm.), Józef Tchórz.

So 13/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 14/07/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia w rodzinie Hnat, również dla dzeci i wnuków.

Ni 14/07/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 14/07/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. S. Paulina Kożuch (30 r. śm.); Teresa i Mikołaj Kożuch

Ni 14/07/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jan Kałużny (37 r. śm.); Aniela i Eugeniusz Kałużni

Po 15/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 17/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 18/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 19/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 20/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Andrzej Andrejczuk (5 r. śm.); Zofia i Fryderyk Andrejczuk.

Ni 21/07/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Henryk i Maria Borkowscy

Ni 21/07/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 21/07/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Jan Grycmacher (22 r. śm.); Elżbieta i Antoni Grycmacher

Ni 21/07/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Dyoniziak (4r. śm.)

Po 22/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 24/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 25/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 26/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Ks. Proboszcza w dniu urodzin z prośbą o potrzebne łaski Boże (msza św. od przyjaciół)

So 27/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski z racji 30 rocznicy zawarcia Sakramentu Mażeństwa Anny i Romana, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata współnego życia.

Ni 28/07/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

o Boże błogoslawieństwo i potrzebne łaski Boże w rodzinie, szczególnie o łaskę zdrowia

Ni 28/07/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 28/07/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Msza św. dziękczynna w intencji Weroniki Grycmacher z okazji 7 urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla niej, dla jej rodziców i rodzeństwa

Ni 28/07/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek (z racji imienin)

Po 29/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 31/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 01/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 02/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 03/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 04/08/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 41 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Teresy i Jana Sokołowskich

Ni 04/08/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 04/08/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Czesław Wójcik; Roman Wójcik

Ni 04/08/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Dariusz Karoński (z racji urodzin) (od brata i siostry)

Po 05/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 07/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 08/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 09/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 10/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 11/08/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 11/08/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Krystyna Nowosad (3 r. śm.)

Ni 11/08/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Maria i Władysław Jędrzejczyk; Stefan Rusek.

Ni 11/08/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Michał i Jadwiga Baszak; Stefan i Franciszka Drozdowscy

Po 12/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 14/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 15/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 16/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 17/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 18/08/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jolanta Wójciak; Andrzej i Bolesław Patek

Ni 18/08/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Krystiana i Darii Laszczyk

Ni 18/08/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 18/08/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

W intencji Lilianny Dyoniziak i jej rodziców, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże z racji 1 rocznicy urodzin.

Po 19/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 21/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 22/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 23/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 24/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 25/08/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Joanny i Emiliana Sobieralskich - o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich, oraz wnuków Mai i Kacpra (msza św. oddziadków i pradziadka)

Ni 25/08/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 25/08/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 25/08/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria Kokorzycka (1 r. śm.), oraz w intencji zmarłych z rodz. Kokorzyckich

Po 26/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 26/08/2019

18:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Dziękczynna za otrzymane łaski Boże z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodzin Grycmacher i Rusek

Śr 28/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 29/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 30/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 31/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 01/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 01/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 01/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Bernard Kiszteliński (12 r. śm.); Martyna Ciesielczyk

Ni 01/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław Witkowski (3 r. śm.)

Po 02/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 04/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 05/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 06/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 07/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Pani prowadzącej chór (msza św. od chórzystów)

Ni 08/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Państwa Marianny i Zdzisława Skoczylas.

Ni 08/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Weronika Lecyk (3 r. śm.); Józef Lecyk (10 r. śm.)

Ni 08/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 08/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 09/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

xx

Śr 11/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 12/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 13/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 14/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 15/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 15/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 15/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Tadeusz Janiec

Ni 15/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 31 r. zawarcia sakramentu małżeństwa Jolanty i Kazimierza Smolińskich

Po 16/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 18/09/2019

18:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Pawła Szewłogi z racji 18-tych urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże.

Śr 18/09/2019

18:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji wszystkich Parafian

Cz 19/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 20/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 21/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 22/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław Jóźwik (15 r. śm.); Władysława i Jan Woźniccy

Ni 22/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 22/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, szczególnie o łaskę zdrowia, oraz opiekę Matki Bożej z okazji 88 rocznicy urodzin Pani Jadwigi Rusek.

Ni 22/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek (z racji urodzin)

Po 23/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 25/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 26/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 27/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 28/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 29/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 29/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin Stefanii Nowakowskiej

Ni 29/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Edward Kania (5 r. śm.); Czesław i Stefania Załóg

Ni 29/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Bywalska (6 r. śm.); Andrzej i Kazimierz Bywalscy

Po 30/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 02/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 03/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 04/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 05/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 06/10/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 06/10/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 06/10/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Edward Kania

Ni 06/10/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Miłosza Góreckiego i jego rodziców, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże z racji pierwszych urodzin

Po 07/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 09/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 10/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 11/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 12/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 13/10/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 13/10/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 13/10/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Mikołaj Kożuch (41 r. śm.); Teresa, paulina, Zofia, Tadeusz, Bolesław z rodz. Kożuch

Ni 13/10/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 14/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 16/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 17/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 18/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 19/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 20/10/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Antonina Kowalewska (13 r. śm.); Feliks, Piotr, Henryk, Kamil, Jadwiga.

Ni 20/10/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Marian Nowakowski

Ni 20/10/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Tadeusz Janiec

Ni 20/10/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w intencji zmarłych z rodz. Słomów i Kępczyńskich (od dzieci i wnuków)

Po 21/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 23/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp.Józef Cycyk (17 r. śm.), oraz śp.  Anastazja i Marek Cycyk

Cz 24/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 25/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 26/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 27/10/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Wiktor (19 r. śm.), Maria (11 r. śm.) Dziechcierewicz;

Ni 27/10/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 27/10/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Msza św. dziękczynna w intencji Janusza Grycmacher z okazji 11 urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla niej, dla jej rodziców i rodzeństwa

Ni 27/10/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 28/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 30/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 31/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 01/11/2019

08:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 01/11/2019

09:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Irena Grzesiczak (20 r. śm.), Antoni Grzesiczak, Magdalena ...

Pi 01/11/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Pi 01/11/2019

11:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 02/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 03/11/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji zmarłych z rodziny Skoczylasów i Zygmuntów

Ni 03/11/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 03/11/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk; Bernard Kiszteliński

Ni 03/11/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Andrzej Patek (36 r. śm.); Bolesław Patek, Jolanta Wójciak

Po 04/11/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 06/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 07/11/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 08/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 09/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 10/11/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 10/11/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 10/11/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Tadeusz Janiec

Ni 10/11/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. za zmarłych strażaków z powiatu Gryfickiego - ZADUSZKI STRAŻACKIE

Po 11/11/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 13/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 14/11/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 15/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 16/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 17/11/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna z okazji 85 urodzin Władysława Gucwy z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże, szczególnie o łaskę zdrowia. (msza św. od córki Danuty z mężem i cała rodziną)

Ni 17/11/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 17/11/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 17/11/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji chórzystów z racji ich Patronki Św. Cecylii - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla nich i ich rodzin.

Po 18/11/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 20/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 21/11/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 22/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 23/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 24/11/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Janina Ziemska (4 r. śm.); Henryk, Kazimierz, Marian

Ni 24/11/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 24/11/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 24/11/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław Zawiślak (9r. śm.) Maria Wypiorczyk (32 r. śm.)

Po 25/11/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 27/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 28/11/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 29/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 30/11/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 01/12/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 01/12/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 01/12/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Irena Lal (5 r. śm.); oraz za wszystkich zmarłych z rodz. Lal.

Ni 01/12/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 02/12/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 04/12/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 05/12/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 06/12/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 07/12/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 08/12/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 08/12/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 08/12/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 08/12/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 09/12/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 11/12/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Renaty i Małgorzaty z racji urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże, także opiekę Matki Bożej.

Cz 12/12/2019

06:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 13/12/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 14/12/2019

06:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 15/12/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

z racji urodzin Damiana i Wiktora o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże, szczególnie o łaskę zdrowia.

Ni 15/12/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 15/12/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stefania Banaś (3 r. śm.); Edward Banaś (27 r. śm.)

Ni 15/12/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Ks. Proboszcza jako dziekczynienie za dar Kapłaństwa z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże (od Przyjaciół).

Po 16/12/2019

06:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w rocznicę święceń kapłańskich ks. proboszcza (od chórzystów)

Śr 18/12/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 19/12/2019

06:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 20/12/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 21/12/2019

06:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 22/12/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 22/12/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 22/12/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Maria i Władysław Jędrzejczyk; Stefan Rusek.

Ni 22/12/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Franciszek Cięszki (10 r. śm.)[msza św. od żony z synem]

Po 23/12/2019

06:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Wt 24/12/2019

21:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Wt 24/12/2019

22:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Adam, Eugenia, Marian z rodz. Lal

Wt 24/12/2019

24:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 25/12/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Śr 25/12/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk; Bernard Kiszteliński

Śr 25/12/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek, oraz Zygmunt i Stanisława Stolarek

Cz 26/12/2019

01:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Cz 26/12/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria i Władysław Jędrzejczyk;  Stanisława, Dariusz, Feliks Janczak.

Cz 26/12/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

w intencji zmarłych z rodziny Hady i Lesiakowskich

Cz 26/12/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Dariusz Karoński (7 r. śm.)

Pi 27/12/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 28/12/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 29/12/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 29/12/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 29/12/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

w intencji rodzin Grycmacher i Rusek. Podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok

Ni 29/12/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jan Zawiślak (37 r. śm.); Stanisław (49 r. śm.), Józef (17 r. śm.) z rodz. Wypiorczyk

Po 30/12/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 01/01/2020

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Mieczysława i Anny Szewłoga z racji urodzin i imienin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże, opiekę Matki Bożej dla nich i ich rodziny.

Śr 01/01/2020

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Dziękczynna za przeżyte 80 lat Henryki Kania z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże, szczególnie o łaskę zdrowia.

Ni 05/01/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 12/01/2020

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Krystyna Oktaba (1 r. śm.)

Ni 12/01/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 19/01/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 26/01/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 02/02/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 09/02/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 16/02/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 23/02/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 01/03/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 08/03/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 15/03/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 22/03/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 29/03/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Pi 03/04/2020

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji ks. proboszcza z racji imienin (od chórzystów)

Ni 05/04/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Cz 09/04/2020

18:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Ks. proboszcza w dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski Boże (od chórzystów)

Ni 12/04/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 19/04/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 26/04/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 03/05/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 10/05/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 17/05/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 24/05/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 31/05/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 07/06/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 14/06/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 21/06/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 28/06/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 05/07/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 12/07/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 19/07/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 26/07/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 26/07/2020

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji ks. proboszcza z racji sześćdziesiątych urodzin (od Chórzystów)

Ni 02/08/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 09/08/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 16/08/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 23/08/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 30/08/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 06/09/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 13/09/2020

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus