DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ MSZE ŚW.????

 

"Modlitwa za żywych i zmarłych" jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas - pojmowany jako coś co ogranicza - nie istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać się u Boga za innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. 

Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru dobra i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostateczności dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji- do potępienia. 

I w jednym, i w drugim przypadku modlitwa za zmarłych nie znajdowałaby usprawiedliwienia: zbawionym nie jest potrzebna, potępionym zaś nie mogłaby już pomóc. Lecz dusza człowieka może dojść do jeszcze jednego stanu, którym jest czyściec. Jest to miejsce w którym człowiek ma możliwość odpokutowania za grzechy już odpuszczone i oczyszczenie się z wad, I jedynie wiara w możliwość tego pośmiertnego oczyszczenia uzasadnia praktykę modlitwy za zmarłych. Nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przyśpieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia. 

Przykładem tej praktyki i jej pochwała daje nam Księga Machabejska, która to wyraża akceptacje poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o modlitwę i złożenie ofiary przebłagalnej za zabitych

"Aby zostali uwolnieni od grzechu" 
(2 Mch 12,45)

 

 

od 13 października 2018 do 31 grudnia 2019

 

Data

Godz

W kościele

W intencji

So 13/10/2018

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji ks. proboszcza w piątą rocznicę objęcia Parafii w Wyszoborze. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże w prowadzeniu powierzonych Parafian do Boga. (msza św. od Parafian)

Ni 14/10/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Dominika i Eli Sokołowskich, a także o błogosławieństwo dla ich dzieci (msza św. od babci z rodziną)

Ni 14/10/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 14/10/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp.Mikołaj Kożuch (40  r.śm.); Teresa, Paulina, Zofia, Tadeusz, Bolesław Kożuch.

Ni 14/10/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jadwiga Wronkowska (16 r. śm.); Kazimierz Wronkowski, Jadwiga Anisimowicz

Po 15/10/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Członkiń Żywego Różańca i ich rodzin (Szewłoga Heleny, Nogaj Danuty, Wyborskiej Ewy, Procyk Marii,Teresy Wandachowicz)o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże.

Śr 17/10/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria (21 r. śm.) i Mikołaj Kruk

Cz 18/10/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp.Józef Doluk (10 r. śm.); (msza św. od żony z dziećmi)

Pi 19/10/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jan, Ryszard, Czesław, Stefan Guzowscy; Henryk Konopko

Pi 19/10/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław Tęcza (7 r. śm.); oraz w intencji zmarłych z rodz Tęcza i Górniak

So 20/10/2018

15:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

w intencji Nataniela Jarczak i jego rodziców, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże z racji chrztu św.

So 20/10/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Ireny z racji 85 urodzin, oraz dzisiejszych imienin, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże, szczególnie o łaskę zdrowia.

Ni 21/10/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Antonina Kowalewska (12 r. śm.), Feliks, Piotr, Jadwiga i Henryk.

Ni 21/10/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Henryki i Czesława Dziechcierewiczów.

Ni 21/10/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Tadeusz Janiec

Ni 21/10/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Dariusz Mazur, Adam Szyrmo, Franciszek Rachubiński; Wiktoria i Hieronim Klat.

Po 22/10/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 24/10/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 25/10/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 26/10/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Juraga Józef (30 dzień po śmierci, msza św. od uczestników pogrzebu)

So 27/10/2018

16:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla Lilianny Anny Dyoniziak i jej rodziców, oraz siostry z racji Chrztu św.

So 27/10/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 45 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Państwa Teresy i Zenona Kwalewskich

Ni 28/10/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Wiktor Dziechcierewicz (18 r. śm.), Maria Dziechcierewicz (10 r. śm.); oraz za zmarłych z rodz. Dziechcierewicz.

Ni 28/10/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 28/10/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Tadeusz Janiec (z racji imienin)

Ni 28/10/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Dariusz Mazur (14 r. śm.).

Po 29/10/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 31/10/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 01/11/2018

08:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anastazja Zalejska, oraz w intencji zmarłych z rodz. Zalejskich

Cz 01/11/2018

09:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stanisław Gruca (18 r. śm.)

Cz 01/11/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Cz 01/11/2018

11:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji zmarłych polecanych w tegorocznych Wypominkach, oraz spczywających na tym Cmentarzu

Pi 02/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Herta i Jan Gucwa; Barbara i Stanisław Kijowscy; Jan Szymański

So 03/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna i Władysław Mniszko; Janina i Andrzej Szawarscy

Ni 04/11/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Andrzej Patek (35 r.); Jolanta Wójciak; Bolesław Patek

Ni 04/11/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 04/11/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

w intencji Janusza Grycmachera z okazji 10 urodzin z prośbą o błogoslawieństwo Boże dla niego, oraz dla jego rodziców i rodzeństwa.

Ni 04/11/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria Kępczyńska (3 r. śm.); oraz w intencji zmarłych z rodz Wykręt i Kępczyńskich

Po 05/11/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Konstancja i Jan Kutozow, oraz w intencji zmarłych z rodz. Kutozow

Śr 07/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Wiktor, Karolina Michnicz; Wiktoria, Adam, Mieczysław, Jadaccy.

Cz 08/11/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Karol i Karolina Szewłoga

Pi 09/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Maria i Wiktor Dziechcierewicz; Danuta Dziechcierewicz

So 10/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 11/11/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp-. Helena Jęsiak (5 r. śm.)

Ni 11/11/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 11/11/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Zofia Janiec (8 r. śm.); Czesław i Tadeusz Janiec

Ni 11/11/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Franciszek Wandachowicz (21 r. śm.); oraz w intencji zmarłych z rodz. Wandachowicz i Garbowskich.

Po 12/11/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 14/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 15/11/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 16/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 17/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jan Gudowicz (3 r. śm.) z racji jego urodzin. Msza św. od żony z dziećmi.

Ni 18/11/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Franciszek Rachuboński; Adam Szyrmo; Dariusz Mazur

Ni 18/11/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 18/11/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk z d. Sioła (msza św. od Józefa i Stefanii Telega)

Ni 18/11/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Zygmunta i Krystyny Przybysławskich.

Po 19/11/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 21/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 22/11/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 23/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 24/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 25/11/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp.Janina Ziemska (3 r. śm.), Henryk, Kazimierz, Marian, Stanisława z rodz. Ziemskich

Ni 25/11/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 25/11/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

w intencji Karolka i Marka Ciesielczyk o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski,oraz siły do dźwigania krzyża cierpienia. (msza św. od Rodziny Ziemlak i Jancewicz)

Ni 25/11/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław Zawiślak (8 r. śm.); Maria Wypiorczyk (21 r. śm.)

Po 26/11/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 28/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Marta Zawiślak z d. Cięszka, Franciszek Cięszki. (z racji urodzin)(msza św. od matki i żony, oraz syna i brata)

Cz 29/11/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 30/11/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 01/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 02/12/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 02/12/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 02/12/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Marian Górecki (15 r. śm.) (msza św. od żony z dziećmi)

Ni 02/12/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 03/12/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 05/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 06/12/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 07/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 08/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 09/12/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 09/12/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 09/12/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stefania i Jan Góreccy (msza św. od synowej z wnukami)

Ni 09/12/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stefan i Salomea Garbowscy

Po 10/12/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Janusz Piotrowski (2 r. śm.) (od córki z rodziną)

Śr 12/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 13/12/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 14/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 15/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 16/12/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 16/12/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 16/12/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stefania (2 r. śm.) Edward (27 r. śm.) Banaś

Ni 16/12/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

z racji urodzin Damiana i Wiktora o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Boże dla nich, a także dla Marioli.

Po 17/12/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 19/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 20/12/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Błażej Oktaba (z okazji urodzin od rodziców)

Pi 21/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 22/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Władysław i Maria Jędrzejczyk; Dariusz, Feliks, Stanisława Janczak.

Ni 23/12/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Herta Gucwa, oraz w intencji zmarłych z rodz. Gucwa, Kijowskich, Szymańskich, Sobieralskich, Fudała.

Ni 23/12/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Danuta Gierszon (10 r.śm.); Marian Lipiak, Teresa Przybysławska

Ni 23/12/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk z d. Sioła (msza św. od Dziadków - Bronisława i Zdzisławy Sioła)

Ni 23/12/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Franciszek Cięszki (10 r. śm.), Marta Zawiślak.

Po 24/12/2018

21:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Po 24/12/2018

22:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk

Po 24/12/2018

24:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Wt 25/12/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Maria i Władysław Jędrzejczyk

Wt 25/12/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Dariusz Karoński (6 r. śm.)

Śr 26/12/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanislaw Witkowski, Krystyna Piekarek; Wiktoria i Tadeusz Nalej.

Śr 26/12/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Irena Lal; Maciej i Apolonia Lal; Walenty i Honorata Wiaderek; Czesława Bujarowicz

Śr 26/12/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 60 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Danuty i Andrzeja Karońskich.

Cz 27/12/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 28/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 29/12/2018

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 30/12/2018

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

w intencji Mieczysława i Anny Szewłogów z racji imienin i urodzin o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodziny.

Ni 30/12/2018

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 30/12/2018

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Adam, Eugenia, Marian, Teresa i Krzysztof z rodz. Lal

Ni 30/12/2018

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Jan Zawiślak (36r. śm.); Stanisław Wypiorczyk (48 r. śm.), Józef Wypiorczyk (16 r. śm.)

Po 31/12/2018

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Wt 01/01/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Eugeniusz Skrzydeł (6 r. śm.)

Wt 01/01/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

w intencji rodzin Grycmacher i Rusek. Podziękowanie za Stary Rok -  za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo na Nowy 2019 Rok

Wt 01/01/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek

Śr 02/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 03/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 04/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 05/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 06/01/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 06/01/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 06/01/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stanisław Sosiński (3 r. śm.)

Ni 06/01/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 07/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 09/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 10/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 11/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 12/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 13/01/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 13/01/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 13/01/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 13/01/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 14/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 16/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 17/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 18/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 19/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 20/01/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 20/01/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 20/01/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 20/01/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 21/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 23/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 24/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 25/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 26/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 27/01/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 27/01/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 27/01/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Martyna Ciesielczyk z d. Sioła, Bernard Kiszteliński

Ni 27/01/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Bolesław Patek

Po 28/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 30/01/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 31/01/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 01/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 02/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 03/02/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 03/02/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 03/02/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Czesław Wójcik (2 r. śm.); Roman Wójcik

Ni 03/02/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Stanisław Popow (1 r.śm.)

Po 04/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 06/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 07/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 08/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 09/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 10/02/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 10/02/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 10/02/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 10/02/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 11/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 13/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 14/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 15/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 16/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 17/02/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 17/02/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 17/02/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 17/02/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 18/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 20/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 21/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 22/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 23/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 24/02/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 24/02/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

śp. Teresa Przybysławska (15 r. śm.)

Ni 24/02/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 24/02/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 25/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 27/02/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 28/02/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 01/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 02/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 03/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 03/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 03/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 03/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek (1 r. śm.)

Po 04/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 06/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 07/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 08/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 09/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 10/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 10/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 10/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 10/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 11/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 13/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 14/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 15/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 16/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 17/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 17/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 17/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 17/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 18/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 20/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 21/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 22/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 23/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 24/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 24/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 24/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Helena Kożuch (1 r. śm.) i Bolesław Kożuch

Ni 24/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 25/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 27/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 28/03/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 29/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 30/03/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 31/03/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 31/03/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 31/03/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 31/03/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 01/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 03/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 04/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 05/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 06/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 07/04/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 07/04/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 07/04/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 07/04/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 08/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 10/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 11/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 12/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 13/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 14/04/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 14/04/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 14/04/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 14/04/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 15/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 17/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 18/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 19/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 20/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 21/04/2019

06:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 21/04/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 21/04/2019

10:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek

Ni 21/04/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Po 22/04/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 22/04/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 24/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 25/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 26/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 27/04/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 28/04/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 28/04/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 28/04/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 28/04/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 29/04/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 01/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 02/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 03/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 04/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 05/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 05/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 05/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stanisław Sosiński (z racji imienin)

Ni 05/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 06/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 08/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 09/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 10/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 11/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 12/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 12/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 12/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 12/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 13/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 15/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 16/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 17/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 18/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 19/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 19/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 19/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 19/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 20/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 22/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 23/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 24/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 25/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 26/05/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 26/05/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 26/05/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 26/05/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 27/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 29/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 30/05/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 31/05/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 01/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 02/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 02/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 02/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 02/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 03/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 05/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 06/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 07/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 08/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 09/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 09/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 09/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Msza św. dziękczynna w intencji Olgi Grycmacher z okazji 7 urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla niej, dla jej rodziców i rodzeństwa

Ni 09/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 10/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 12/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 13/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 14/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 15/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 16/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 16/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 16/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 16/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 17/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 19/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 20/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 21/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 22/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 23/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 23/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 23/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 23/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 24/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 26/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 27/06/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 28/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 29/06/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 30/06/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 30/06/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 30/06/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 30/06/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 01/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 03/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 04/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 05/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 06/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 07/07/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 07/07/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 07/07/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Stefan Rusek (12 r. śm.);Wiktoria i Józef Rusek

Ni 07/07/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Marta Zawiślak z d. Cięszka (17 r. śm.)[msza św. od mamy i brata]

Po 08/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 10/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 11/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 12/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 13/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 14/07/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 14/07/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 14/07/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. S. Paulina Kożuch (30 r. śm.); Teresa i Mikołaj Kożuch

Ni 14/07/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 15/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 17/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 18/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 19/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 20/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 21/07/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 21/07/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 21/07/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Jan Grycmacher (22 r. śm.); Elżbieta i Antoni Grycmacher

Ni 21/07/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 22/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 24/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 25/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 26/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

śp. Anna Stolarek

So 27/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 28/07/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 28/07/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 28/07/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Msza św. dziękczynna w intencji Weroniki Grycmacher z okazji 7 urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla niej, dla jej rodziców i rodzeństwa

Ni 28/07/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 29/07/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 31/07/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 01/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 02/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 03/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 04/08/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 04/08/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 04/08/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 04/08/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 05/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 07/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 08/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 09/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 10/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 11/08/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 11/08/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 11/08/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 11/08/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 12/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 14/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 15/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 16/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 17/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 18/08/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 18/08/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 18/08/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 18/08/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 19/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 21/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 22/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 23/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 24/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 25/08/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 25/08/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 25/08/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 25/08/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 26/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 26/08/2019

18:00

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Dziękczynna za otrzymane łaski Boże z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodzin Grycmacher i Rusek

Śr 28/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 29/08/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 30/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 31/08/2019

19:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 01/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 01/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 01/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 01/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 02/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 04/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 05/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 06/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 07/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 08/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 08/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 08/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 08/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 09/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 11/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 12/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 13/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 14/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 15/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 15/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 15/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 15/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 16/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 18/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 19/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 20/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 21/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 22/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 22/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 22/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Msza św. dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, szczególnie o łaskę zdrowia, oraz opiekę Matki Bożej z okazji 88 rocznicy urodzin Pani Jadwigi Rusek.

Ni 22/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 23/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 25/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 26/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 27/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 28/09/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 29/09/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 29/09/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 29/09/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 29/09/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 30/09/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 02/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 03/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 04/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 05/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 06/10/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 06/10/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 06/10/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 06/10/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 07/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 09/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 10/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 11/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 12/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 13/10/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 13/10/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 13/10/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

śp. Mikołaj Kożuch (41 r. śm.); Teresa, paulina, Zofia, Tadeusz, Bolesław z rodz. Kożuch

Ni 13/10/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 14/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 16/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 17/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Pi 18/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

So 19/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 20/10/2019

08:30

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Ni 20/10/2019

10:00

Dąbie - kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Ni 20/10/2019

11:30

Rotnowo - Kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Ni 20/10/2019

13:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Po 21/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Śr 23/10/2019

17:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki

 

Cz 24/10/2019

09:00

Wyszobór - kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki