NIEDZIELA WIELKANOCNA

20 KWIETNIA 2014 roku

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE

I Czytanie: Dz 10, 34a. 37-43

Świadectwo świętego Piotra o Zmartwychwstaniu.

II Czytanie: Kol 3, 1-4

Dążcie tam gdzie jest Chrystus.

Ewangelia: J 20, 1-9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

 

 

 

 

WIERSZ

Prowadź tych, co jeszcze drogi Twej nie znają.

Spraw, niech w końcu z Tobą kiedyś się spotkają.

Otwórz tym co w drzwi Twe pukać już przestali.

Obdarz siłą słabych, którzy nie wytrwali.

Wstrząśnij, Panie, tymi, którzy Cię nie słyszą.

Bądź im niepokojem, nigdy - martwą ciszą.

Oświeć tych, co wątpią w prawdę Twej miłości.

Daj, by jasny promień w sercach ich zagościł.

Przebacz wszystkim grzechy, okaż zmiłówanie.

Niech w nas życie Twoje znowu zmartwychwstanie.

 

 

 (Ks. W. Sopora)

                                                     

 

 

                                                           

DO PRZEMYŚLENIA - Dokąd byś nie poszedł, wszędzie spotkasz Boga; Bóg jest tym, który jest zawsze przed nami.


                                                    (Andre Gide)

 

PRAKTYCZNA RADA - Pamiętaj, duże zło zaczyna się od zła małego .

 

PRZYSŁOWIE - Wychowanie pieśćliwe czyni dzieci złośliwe, słabe, i leniwe. Wychowanie surowe czyni dzieci mocne i zdrowe.

 

Z PAMIĘTNIKA

         Wszystkie plany i nadzieje

         coś niweczy raz po raz.

         Tylko Boże miłosierdzie

         nie zawiedzie nigdy nas

 

MYŚL - "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" Nie tylko praca jest wolą Bożą, ale i odpoczynek. Jednak niech to będzie odpoczynek przy ŹRÓDLE.

                                                           (Ukkallegoon)
 

         

        

 

 

NABOŻEŃSTWA

 

 

 

WYSZOBÓR

 

NIEDZIELA

-  8:30 MSZA ŚW.   

13:00 MSZA ŚW.

PONIEDZIAŁEK.     17:00    

WTOREK -            0: 00

ŚRODA  -            17:00   

CZWARTEK      -  9:00

PIĄTEK            -  17:00

SOBOTA.        -   17:00

 

 

DĄBIE

 

NIEDZIELA     

- 7:30 MSZA ŚW.

 

ROTNOWO

 

NIEDZIELA      

- 9:30 MSZA ŚW.

ŚRODA -       16:00 MSZA ŚW.

(i spotkanie z rodzicami dzieci

I Komunijnych)

 

 

Stronę odwiedziło