XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

27 LIPCA 2014 roku

 

 

 

 

SŁOWO BOŻE

I Czytanie:  1Krl 3, 5.7-12

Modlitwa Salomona o mądrość

II Czytanie: Rz 8,28-30

Bóg wyznaczył nas, abyśy byli podobni do Jego Syna.

Ewangelia: Mt 13, 44-452 Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci.

 

 

WIERSZ

Czcij matkę swoją - głosi przykazanie,

i nie pogardzaj Nią gdy się starzeje.

A będzie zawsze dobrze Ci się wiodło,

i przedłużone będzie życie Twoje.

   ...Czcij Matkę swoją za modły gorące,

   Które za Ciebie Bogu w niebie słała,

   By nie poskąpił łaski dla jej dziecka

   I by przebaczył winy Twe błagała...

Spojrzyj więc czule dzisiaj na twą Matkę,

A  dojrzysz, jak wiele ciepła jest w jej oczach,

Ile miłości, troski o Twą przyszłość,

Byś nie pobłądził w krętych życia zboczach...

                                                      

                                                      (H. Kowalik)

  

                                              

DO PRZEMYŚLENIA

- Ze wszystkich darów, które ofiarowało mi chrześcijaństwo, Eucharystia wydaje mi się najpiękniejszym.


                                                  (Andre Frossard)

 

PRAKTYCZNA RADA -  Nie ciesz się z nieszczęścia bliźniego.

 

PRZYSŁOWIE - Ten, kto rośnie bez karności, nie pozbędzie się nigdy złości.

                      

 

Z PAMIĘTNIKA

    Bóg dał dla utrzymania życia żołądek,

    A głowę dał, aby miała rozsądek.

    Kochaj i pragnij co dobre dla ciebie,

    Wszystko da ci Ojciec, co mieszka w niebie.

   

 

MYŚL - Trzy rzeczy prowadzą do szczęścia:

                           praca, cierpliwość i wytrwałość.

                                                (sentencja irlandzka)
 

         

        

 

 

NABOŻEŃSTWA

 

 

 

WYSZOBÓR

 

NIEDZIELA

8:30 MSZA ŚW.   

13:00 MSZA ŚW.

PONIEDZIAŁEK.        

WTOREK -           

ŚRODA  -              

CZWARTEK -     -

PIĄTEK            -  19:00

 

SOBOTA             -  19:00

 

 

DĄBIE

 

NIEDZIELA     

- 10:00 MSZA ŚW.

 

ROTNOWO

 

NIEDZIELA      

- 11:30 MSZA ŚW.

 

 MODLIMOWO

 

NIEDZIELA      

 

 

Stronę odwiedziło